Onafhankelijke Lokale Partij van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal

 

Onze Onafhankelijke Lokale Partij wil een alternatief bieden voor de landelijke partijen omdat wij van mening zijn dat het belang van de inwoners van onze gemeente het best gediend kan worden door een partij die op de eerste plaats gericht is op zaken van plaatselijk belang. Daarbij vinden wij het belangrijk als organisatie laagdrempelig te blijven, zodat burgers hun belangen eenvoudig onder de aandacht van de gemeenteraad kunnen brengen.

 

Wij willen ons daarom inzetten voor verbetering van de leefomgeving en het welzijn van de inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.

 

Wij vinden het streven naar schaalvergroting nadelig voor de noodzakelijke communicatie tussen kiezer en gekozene. Kleinschaligheid en overzichtelijkheid hebben onze voorkeur boven de ondoorzichtigheid en machtsconcentratie van (te) grote organisaties.